Serwis prowadzony jest przez

Abacus Internet Solutions Spółka Jawna
Morenowe Wzgórze 417, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363

Kontakt:

  • e-mail: info@dive.shop.pl (24/7)
  • tel.: 58 732 21 83 (w godz. 9-16 pn.-pt.)
  • fax: 58 732 22 61